Privacyverklaring Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV

December 2021

Uw privacy is voor Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; Barnevelds Tandtechnisch Lab b.v.:

 • gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
 • informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • informeert patiënten indien Barnevelds Tandtechnisch Lab b.v. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.barneveldsttl.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV.

Contactformulier
Met behulp van een email kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Website / cookies
Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoeker niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruikt de website van Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV cookies van Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV haar website blijven optimaliseren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen bij uw vragen betreffende uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium BV
Stationsweg 89 3771 VD Barneveld
www.barneveldsttl.nl
0342 412575