Het was een leuke ervaring om medewerking te hebben verleend aan de Nationale Tandheelkunde Quiz. We hebben de kandidaten het vuur na aan de schenen gelegd met een paar mooie vakgerelateerde vragen. Deze werden door middel van een video aan de kandidaten gesteld. Bekijk deze link om te zien welke vragen Jan Willem van Raaij, Danny van Raaij, Djome Kaija en Michel van Raaij hebben gesteld.